Ordin nr. 995/2006

27 octombrie, 2009 at 2:00 pm Lasă un comentariu

Ordin nr. 995 din 21-09-2006
aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta H.G. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
Publicatie: Monitorul Oficial nr. 812 din 03-10-2006
Emitent: Ministerul Mediului si Apelor

In temeiul art. 75 lit. g) din O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea 265/2006,
in baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 5 si ale art. 4 pct. I.10 din H.G. 408/2004 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

Art. 1.
Se aproba lista planurilor si programelor care intra sub incidenta H.G. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, publicata in M.Of. 707 din 5 august 2004, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
Lista prevazuta la art. 1 nu este exhaustiva si poate fi modificata si/sau completata prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 3.
In scopul asigurarii unui nivel inalt al protectiei mediului, titularii de plan sau program au obligatia de a notifica autoritatii competente pentru protectia mediului toate planurile si programele care indeplinesc prevederile art. 2 lit. c) din H.G. 1.076/2004.

Art. 4.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA

PLANURI SI PROGRAME
care intra sub incidenta H.G. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

1. Agricultura
a) Strategia nationala in domeniul viticulturii si vinificatiei;
b) Strategia nationala si programele pentru sectorul imbunatatirilor funciare;
c) Programul de reconversie a productiei si cultivatorilor de tutun;
d) Programul national de dezvoltare rurala;
e) Programul national privind agricultura ecologica;
f) Programul national de control al tutunului;
g) Planul national strategic.
2. Silvicultura
a) Strategia de impaduriri;
b) Program de impadurire si combatere a eroziunii solului;
c) Planuri de protectie a padurilor;
d) Planuri de management al padurilor;
e) Amenajamentele silvice.
3. Pescuit si acvacultura
a) Strategia nationala privind conservarea si administrarea resurselor acvatice vii, existente in apele marine si continentale, acvacultura;
b) Programul de pescuit.
4. Energie
a) Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;
b) Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2006;
c) Programul comunitar „Energie inteligenta-Europa”.
5. Industrie (inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale)
a) Strategia de restructurare a industriei si siderurgiei romanesti pentru perioada 2003-2008;
b) Strategia industriei mobilei, produselor din lemn, celulozei si hartiei, avand in vedere utilizarea mai eficienta a resurselor de lemn pentru cresterea competitivitatii sectorului pentru perioada 2005-2008;
c) Strategia industriei textile, confectii si pielarie- incaltaminte in contextul scaderii productiei de lohn si necesitatii revigorarii industriei primare si de resurse pentru perioada 2005-2008;
d) Strategia industriei materialelor de constructii pentru perioada 2007-2010;
e) Programul operational sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”;
f) Planurile individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice.
6. Transport
a) Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010;
b) Strategia de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
c) Strategia de privatizare a unor societati comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin oferta publica secundara;
d) Programul operational sectorial din domeniul transporturilor;
e) Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european;
f) Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie;
g) Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coanda – Bucuresti” – S.A.;
h) Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Nationala „Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu” – S.A. pe perioada 2002-2010;
i) Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Nationala „Aeroportul International Constanta” – S.A. pe perioada 2002-2015; j) Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Nationala „Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia” – S.A. pe perioada 2002-2015;
k) Planul privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar in vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii si in vederea modernizarii si reinnoirii infrastructurii;
l) Masterplan general de transporturi 2007-2013.
7. Gestionarea deseurilor
a) Planul national de gestionare a deseurilor;
b) Planurile regionale de gestionare a deseurilor;
c) Planurile judetene si al municipiului Bucuresti de gestionare a deseurilor.
8. Gospodarirea apelor
a) Strategia nationala de management al riscului la inundatii;
b) Strategia de gospodarire a apelor;
c) Schemele directoare de management si amenajarea bazinelor hidrografice;
d) Strategia de management integrat a zonei costiere;
e) Strategia de protectie impotriva eroziunii costiere;
f) Planurile de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.
9. Telecomunicatii
a) Strategia de informatizare a administratiei publice;
b) Strategia privind guvernarea electronica;
c) Strategia de dezvoltare a Sistemului Electronic National;
d) Strategia de securitate a informatiilor, a politicilor, standardelor si procedurilor in domeniul securitatii informatiilor si implementarea acestora;
e) Strategia nationala in domeniul tehnologiei informatiei;
f) Strategia nationala si cele regionale de dezvoltare a societatii informationale;
g) Strategia sectoriala in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale;
h) Programul de dezvoltare a sistemului electronic;
i) Programul de implementare a centrelor de informare a cetatenilor prin mijloace TIC;
j) Programele nationale de cercetare-dezvoltare si inovare;
k) Programe pentru implementarea politicilor de securitate la nivel local, regional si national;
l) Planul de administratie;
m) Planul de comunicatii.
10. Turism
a) Strategia nationala in domeniul turismului;
b) Strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;
c) Programe de marketing si promovare a turismului;
d) Programul de dezvoltare a produselor turistice.
11. Dezvoltarea regionala
a) Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013;
b) Documentul de programare multianuala PHARE CES 2004-2006;
c) 7 programe operationale:
– 5 programe operationale privind cooperarea trans- frontiera la granitele interne cu Bulgaria si Ungaria si la granitele externe cu Ucraina, Moldova si Serbia si Muntenegru;
– 1 program operational vizand cooperarea trans- nationala Spatiul Sud-Est European;
– 1 program referitor la Bazinul Marii Negre;
d) Programul operational strategic privind „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”;
e) Programul operational sectorial privind „Dezvoltarea Resurselor Umane”;
f) Planul national de dezvoltare;
g) Planurile de dezvoltare regionala.
12. Amenajarea teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor
a) Strategii de dezvoltare durabila;
b) Programe de dezvoltare sectoriala pe arii geografice;
c) Programe de dezvoltare socioeconomica a judetelor;
d) Programe de dezvoltare urbanistica a localitatilor componente ale comunei si orasului;
e) Planul de amenajare a teritoriului national;
f) Planurile de amenajare a teritoriului regional;
g) Planurile de amenajare a teritoriului zonal;
h) Planurile de amenajare a teritoriului judetean;
i) Planurile urbanistice generale;
j) Planurile urbanistice zonale;
k) Planurile urbanistice de detaliu.

Entry filed under: Ordin nr. 995/2006.

Legea nr. 50/1991 Ordonanta Urgenta nr. 114/2007

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorii

Feed-uri


%d blogeri au apreciat: